Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Zaklaag

Omschrijving begrip

Laag van slecht oplosbare verontreinigende stof(fen) met een soortelijke massa groter dan water. Deze stoffen neigen toe een snel verticaal transport door goed doorlatende bodemlagen en vervolgens horizontale uitstroming overn een minder goed doorlatende laag.

Reikwijdte

In de Richtlijn beschreven als verschijningsvorm van een verontreinigingen die met bepaalde technieken gesaneerd kan worden .

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.