Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Zand

Omschrijving

Grondsoort met een samenstelling van <8% lutum (deeltjes <2 μm), en >50% zand (deeltjes 63 μm-2 mm); NEN 5104.

Reikwijdte

Begrip wordt in de Richtlijn gebruikt in relatie tot de uitvoering van bodemsaneringstechnieken en verwerking van grond en baggerspecie.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.