Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Zandige baggerspecie

Omschrijving begrip

Baggerspecie die relatief veel 'grote' minerale delen bevat.

Reikwijdte

In de Richtlijn staat niet specifiek opgenomen wat zandige baggerspecie is. Wel is bij diverse verwerkingstechnieken van baggerspecie aangegeven wat de toepassingemogelijkheden zijn voor zandige baggerspecie. Dit ter onderscheid van baggerspoecie die meer kleiig of venig van samenstelling is.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.