Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Zandscheiden

Omschrijving begrip

Bij scheiding van baggerspecie in sedimentatiebekkens wordt de zandfractie uit verontreinigde baggerspecie afgescheiden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het verschil in sedimentatiegedrag tussen grove zware (zand)deeltjes en fijne lichte (slib)deeltjes en van het gegeven dat verontreinigingen zich meestal hechten aan de slibfractie (lutum en organische stof).

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen van de techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.