Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleid

Dit onderdeel geeft kort de hoofdzaken weer van het bodembeleid en waterbodembeleid en de vigerende (water)bodemregelgeving. We beschouwen hierbij grondwater als integraal onderdeel van de bodem.

Dit onderdeel gaat alleen in op de belangrijkste, meest gebruikte, documenten op het gebied van beleid en regelgeving. Van deze documenten is per onderwerp een korte samenvatting gemaakt, weergegeven in een zogenaamd beleidsblad. Zie het overzicht van de beleidsbladen [Beleid en wetgeving, overzicht beleidsbladen, landelijk en Europees], ingedeeld naar relevantie voor (land)bodem of waterbodem en links naar die beleidsbladen. Zie ook het overzicht met links naar de [beleidsbladen van de bevoegde gezagen Wbb].