Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleid en wetgeving, overzicht beleidsbladen, landelijk en Europees

De bedoeling van dit onderdeel van de Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit is om kort de hoofdzaken weer te geven van het bodembeleid en waterbodembeleid en de vigerende (water)bodemregelgeving. We beschouwen hierbij grondwater als integraal onderdeel van de bodem.

Dit onderdeel van de Richtlijn herstel en beheer gaat alleen in op de belangrijkste, meest gebruikte, documenten op het gebied van beleid en regelgeving. Van deze documenten is per onderwerp een korte samenvatting gemaakt, weergegeven in een zogenaamd beleidsblad. De tekst bevat links naar deze beleidsbladen. Onderstaande tabel bevat een overzicht van de beleidsbladen, ingedeeld naar relevantie voor (land)bodem of waterbodem en links naar die beleidsbladen.