Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad Omgevingswet

Status
De Omgevingswet bundelt wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Daarmee vormt de wet de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Deze wet bundelt (26 wetten naar 1 wet, 60 AMVB's naar 4 AMVB's en 75 ministeri√ęle regelingen naar 1 Omgevingsregeling) en maakt regels eenvoudiger. Met behulp van 1 digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

Doelstelling
De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken. Deze nieuwe wet bundelt en maakt regels eenvoudiger. Met behulp van 1 digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld de aanleg van een stadspark. Of een initiatief van burgers om een duurzaam energiesysteem te bouwen.

Belangrijkste punten
1 Omgevingswet, die zorgt voor:

 • minder regels
 • meer samenhang
 • meer overzicht voor de samenwerkende partijen (zoals gemeenten, provincies, waterschappen, bevoegd gezagen)

1 digitaal Omgevingsloket; daarin staat op 1 plek:

 • alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen
 • alle plannen
 • alle regels voor een locatie of gebied.

1 omgevingsvergunning; dat betekent dat:

 • er 1 vergunning nodig is voor een plan. Dit geldt ook als er meer overheden betrokken zijn bij dit plan
 • er sneller een beslissing komt op een plan. Binnen 8 weken na aanvraag volgt een toekenning of afwijzing (in plaats van 26 weken).

Meer ruimte voor eigen initiatief en regie; zodat:

 • er meer mogelijkheden zijn om als burger of bedrijf een plan uit te voeren. Het plan moet dan wel passen bij het omgevingsplan van de gemeente. Ook moet de initiatiefnemer de plannen hebben voorgelegd aan de direct betrokkenen.

Instrumenten
Hieronder staan de belangrijkste instrumenten van de overheid. Zowel van het lokale bestuur als van de rijksoverheid.

 • Omgevingsvisie
 • Programma
 • Omgevingsplan, omgevingsverordening en waterschapsverordening
 • Projectbesluit
 • Omgevingsloket.

Nadere informatie
Informatie op externe linkwebsite Iplo.