Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleid Rijkswaterstaat

Zakendoen met Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat werkt aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat doet ze samen met andere overheden, zakelijke partners, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.

Die samenwerking wordt steeds belangrijker, nu infrastructurele projecten in het dichtbevolkte Nederland steeds complexer worden. Dat vraagt om slimme oplossingen, gedeelde kennis en permanente vernieuwing. Opdrachtgever en opdrachtnemer moeten daarom zo veel mogelijk samen optrekken, als professionele partners met een gezamenlijk doel. Rijkswaterstaat hanteert een gedragscode, werkwijzen, inkoopbeleid, richtlijnen, etc.

Meer informatie: externe linkZakendoen met Rijkswaterstaat.

Zie ook Beleidsblad Circulaire bouwgrondstoffen in de GWW.