Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Beleidsblad gemeente Groningen

Nadere informatie

externe linkInternetsite gemeente Groningen; milieu

Deze site bevat informatie over het bodembeleid binnen de gemeente.

Telefonisch: Gemeente Groningen, algemeen nummer: (050) 367 91 11