Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Aardkundige waarden

Deze website bevat een samenvattende beschrijving van:

  1. Fysisch-geografische informatie over wat aardkundige waarden zijn in Nederland en hoe deze zijn ontstaan; [A. Ontstaan van aardkundige waarden]
  2. Informatie over het voorkomen van aardkundige waarden in Nederland, onderverdeeld naar landschapstypen; [B. Aardkundige waarden per landschapstype]
  3. Informatie over het voorkomen van aardkundige waarden per provincie en de wijze van bescherming van aardkundige waarden op nationaal en provinciaal niveau; [C. Aardkundige waarden per provincie]
  4. Informatie over de samenhang van aardkundige waarden met andere werkvelden, maatschappelijke ontwikkelingen en bodemthema's (o.a. bodemkwaliteit, natuurbeheer, cultuurhistorie en energie). [D. Aardkundge waarden en de samenhang met andere thema's]

Wekeromse Zand Ede. Fotograaf: Gilbert Boerekamp

Voorbeeld aardkundige waarde: Wekeromse Zand Ede. Dit stuifzand-/heidegebied valt onder het landschapstype zandgrond en beekdalen, is ontstaan door de fysische processen van wind en ligt in de provincie Gelderland.