Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

B. Aardkundige waarden per landschapstype

De aardkundige processen hebben geleid tot het huidige Nederlandse landschap met alle kenmerkende overblijfselen van die processen, waarin we nu aardkundige waarden herkennen. In hierop volgende pagina’s wordt ingegaan op de volgende negen kenmerkende landschapstypen:

De eerste tekenen van aanwezigheid van de mens in Nederland zijn gedateerd op ca. 250.000 jaar geleden. Vanaf ca. 6000 jaar geleden is de aanwezigheid van de mens als bewoner en gebruiker in Nederland geïntensiveerd, waarmee de cultuurhistorie begint. De laatste 1000 jaar, waarvan met name de laatste 150 jaar, is de invloed van de mens op het Nederlandse landschap doorslaggevend. Zie ook [Aardkundige waarden en menselijke invloed].