Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Archeologie

Een samenvattende beschrijving van relevante beleidsdocumenten en procedures: gemeentelijke, provinciale en landelijke richtlijnen, procesdocumenten, toetsingskaders en wettelijke regelingen en internationale afspraken, educatie en voorlichting, kwaliteitszorg en (rol van) actoren op het gebied van archeologie en monumentenzorg.

Boomstamkano bij opgraving in Houten-Castellum

Boomstamkano bij opgraving in Houten-Castellum

(foto Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)