Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Archeologie, educatie en voorlichting

Educatie
Erfgoed krijgt steeds meer de aandacht in het onderwijs, en er is de laatste jaren veel geïnvesteerd in voorzieningen om archeologie voor jongeren toegankelijker te maken. Voorbeelden hiervan zijn:

  • externe linkARCHEOS, een speciale website voor archeologie op school. Scholieren kunnen hier veel informatie vinden over alle perioden uit de geschiedenis aan de hand van wat archeologen hebben gevonden;
  • externe linkDat Bewaren We, een website waar leerlingen uit het basisonderwijs kennis maken met cultureel erfgoed;
  • De externe linkMonumentenkist, een onderwijsproduct bestemd voor leerlingen in de basisvorming, de eerste twee jaar van het voortgezet onderwijs. Zowel leerlingen van het vmbo als van havo/vwo kunnen ermee aan de slag. Het is de bedoeling dat zij de leskist gebruiken voor het verrichten van onderzoek bij een monument in de omgeving van hun eigen school.

Publieksvoorlichting en Toerisme
De externe linkOpen Monumentendag wordt sinds 1987 elk jaar in de maand september gehouden. Daarbij worden zo’n 3000 à 4000 monumenten gratis voor het grote publiek opengesteld, met als doel een breder draagvlak voor monumentenzorg te creëren. De Open Monumentendag wordt georganiseerd door de externe linkStichting Open Monumentendag, maar is voor invulling en uitvoering van het programma grotendeels van speciale gemeentelijke comités en vooral ook vrijwilligers afhankelijk.

Onder de noemer externe linkErfgoed Bereikbaar wil het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het publieksbereik van erfgoed vergroten. Dit gebeurt door middel van voorbeeldprojecten in verschillende regio’s. Erfgoed Bereikbaar bevordert de samenwerking tussen diverse (kleinere) organisaties en probeert op deze wijze de toenemende versnippering tegen te gaan.

externe linkTRAP-routes zijn wandel- en fietstochten langs diverse archeologische en gebouwde monumenten, en dienen om het publiek in aanraking te brengen met de geschiedenis in (en van) het landschap. De afkorting TRAP staat daarbij voor Toeristisch Recreatief Archeologisch Project. Een korte omschrijving van deze routes is te vinden op de website van het project, waar ook de uitgebreide versie kan worden besteld.

Vakbladen
In Nederland worden twee periodieken uitgegeven waarop betrokkenen bij archeologisch onderzoek en de archeologische monumentenzorg zich kunnen abonneren: externe linkVitruvius is iets meer beleidsgericht en vooral monumentenzorgbreed georiënteerd, terwijl de externe linkArcheobrief primair op de archeologische praktijk gericht is.