Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onderzoekstechnieken

De technieken zijn als volgt uitgewerkt:

  • [Zoekapplicatie]: Deze geeft aan de hand van kenmerkende informatie (waaronder de performance) van de technieken een overzicht van alle beschikbare onderzoekstechnieken en hyperlinks naar detailinformatie. Ook is aan de hand van een aantal veel voorkomende onderzoeksvragen snel een inschatting te maken of een techniek geschikt is voor de gebruiker. Tevens kunnen technieken worden vergeleken;
  • [Technieksheets]: Deze gaan per techniek nader in op de ‘ins en outs’ van een specifieke techniek. Het betreft vooral niet-klassieke technieken (boren/monstername) die dermate complex zijn dat een nadere uitleg een bijdrage zal leveren aan de (juiste) toepassing;
  • [+/- tabellen]: Deze zijn opgesteld voor technieken waarvoor geen Technieksheet is opgesteld. In deze tabellen zijn veel klassieke methoden opgenomen. Op deze wijze faciliteert de digitale Richtlijn ook de gebruiker die nog niet bekend is met deze veel gebruikte methoden.

In het zoekmenu voor onderzoekstechnieken geeft de Richtlijn technieken aan die toepasbaar zijn bij een bepaalde onderzoeksvraag. Daarmee is niet gezegd dat andere technieken die niet in de Richtlijn zijn opgenomen niet toepasbaar zouden zijn. Denk hierbij aan zintuiglijke waarnemingen. Dergelijke waarnemingen of observaties vallen formeel niet in de categorie ‘onderzoekstechnieken’ maar zullen in veel gevallen niet mogen ontbreken in een onderzoeksaanpak. Bijvoorbeeld tijdens het maken van profielbeschrijvingen of bij het bepalen van de gleyzone middels visuele waarneming aan een ongestoord boorprofiel. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling van de Richtlijn om dergelijke waarnemingen te allen tijde door technieken te laten vervangen (voor zover dit al mogelijk is). Dat zou betekenen dat het kind met het badwater wordt weggegooid. Het behoort tot het domein van de vakman om gegeven zijn onderzoeksopdracht hier een juiste keuze in te maken.