Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

1: Zoek op onderzoekstechniek
2: Zoek op onderzoeksvragen
Bodemopbouw
Ecologie
Saneren
Verontreiniging
Monstername
Karteren
Hydrologie
3: Uitgebreid zoeken op techniekeigenschappen
Land- of waterbodem
Bodemfase
Bodemtypen waarvoor techniek geschikt is
Aard techniek
Plaats van toepassing
Detectiewijze
Afzonderlijke lagen
Gestoord
Aeroob
Ruimtelijke eigenschappen
Verificatiemetingen / ijkmetingen nodig
Stap in keten dataverzamelen
Onderzoeksfase waarin toepasbaar
Moment resultaten
Wijze van inkopen