Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Plus/Min-tabel: Boor- en sondeertechnieken

Plus/Min-tabel: Boor en sondeertechnieken

externe link[Printversie (pdf)]

Versie november 2016

[Naar zoekapplicatie]

Naam techniek (NPR 5741)

Profiel beschrijving

Type boring

Monstername

Afdichten afsluitende lagen <0,1 m Dieptebereik [m] Werksnelheid Kosten
Niet-cohesief materiaal boven grondwaterniveau Niet-cohesief materiaal onder grondwaterniveau Cohesief materiaal handmatig mechanisch verdringend open boorgat 1) verbuisd zonder waterdruk verbuisd met waterdruk 2) overig geroerd (<0,2m diepteafwijking) ongeroerd grondwater vluchtige verbindingen
Niet-cohesief materiaal
boven grondwaterniveau
Niet-cohesief materiaal
onder grondwaterniveau
Cohesief materiaal Niet-cohesief materiaal
boven grondwaterniveau
Niet-cohesief materiaal
onder grondwaterniveau
Cohesief materiaal geschikt voor filter

Counterflush (boren)

-

-

-

-

+

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

o

>100

+

+

Drukkend (boren)

o

o

o

-

+

+

+

+

-

-

o

o

o

o

o

o

o

-

+

>50

+

+

Guts

+

-

+

+

-

-

+

-

-

-

+

-

+

o

-

o

-

-

o

5

+

+

Hamerend (boren)

o

o

o

-

+

+

+

+

-

-

o

o

o

o

o

o

o

-

+

>50

+

+

Handboor

+

-

+

+

-

-

+

+

-

-

+

-

+

o

-

o

+

o

+

5

+

+

Handpuls

-

+

+

+

-

-

-

+

-

-

-

+

+

-

o

o

+

-

o

7

-

o

Holle avegaar

o

o

o

-

+

-

+

-

-

-

o

o

o

o

o

o

o

-

+

30

+

o

Puls (boren)

+

+

+

-

+

-

-

+

-

+

+

+

+

-

o

o

+

-

+

100

+

o

Ramguts

+

-

+

+

-

-

+

-

-

-

+

-

+

o

-

o

-

-

+

10

+

o

Sondering - electrisch

o

o

+

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

>50

+

+

Sondering - mechanisch

o

o

+

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

>50

+

+

Sonisch trillend (boren)

o

o

o

-

+

+

+

+

-

-

o

o

o

o

o

o

o

-

+

>50

+

+

Spoel (boren)

-

-

-

-

+

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

o

>100

+

-

Spuit (boren)

-

-

-

-

+

-

+

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

o

>100

+

-

Volle avegaar

o

-

o

-

+

-

+

+

-

-

o

-

o

o

-

o

o

-

+

30

+

o

Zuigen (boren)

-

-

-

-

+

-

-

-

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

o

80

+

-

Zuigerboor

-

+

+

+

-

-

+

+

-

-

-

+

+

-

-

-

+

-

o

5

+

+

 

1) Snellere techniek, maar meer kans op instorting t.o.v. verbuisd.

 

2) Grotere kans op verspoeling van materiaal t.o.v verbuisd zonder waterdruk.

Opmerkingen

- Door combinatie van bepaalde technieken zijn technieken die in deze tabel een "-" scoren wel als "+" te beoordelen;

- voor meer gedetailleerde informatie over toepassingsmogelijkheden zie NPR 5741.