Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Plus/Min-tabel: Diffusie en sorptie monsterneming

Plus/Min-tabel: Diffusie en sorptie monsterneming

externe link[Printversie (pdf)]

Versie november 2016

[Naar zoekapplicatie]

Naam techniek (NPR 5741)

Type toestel

Meeteenheid

Bodemfase

Tijd

Kosten

Evenwichts-diffusie
monsterneming
Tijd gewogen diffusie
en sorptie monsterneming
Concentratie Massa Grondwater Poriënwater Lucht Oppervlaktewater Minimale tijdsduur meting Ordegrootte tijdsduur

 

Gore sorptiesysteem

-

+

-

+

+

+

+

-

15 min (gw)
10 dagen (gas)

uren-dagen

€250

Integrale monsterneming polaire
organische verbindingen

-

+

o

+

+

-

-

+

maand

maand

€560,-

Keramische dosimeter

-

+

o

+

+

-

-

+

1)

dagen-jaren

€160

Passive diffusion cel sampler

+

-

+

-

+

+

-

-

14 dagen

weken-maanden

 

Sorbisense

-

+

+

-

+

-

-

+

1-2 dagen

dagen-maanden

€150 2)

Opmerkingen

 

1) hangt van de stof en de concentratie af, varieert van 0,3 dagen tot 73 jaar

 

2) sorbicell en analyse