Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Plus/Min-tabel: Filters

Plus/Min-tabel: Filters

externe link[Printversie (pdf)]

Versie: november 2016

[Naar zoekapplicatie]

Naam techniek (NPR 5741)

Geschiktheid voor

Monstername

Afwerking/maten

Dieptebereik [m] Werksnelheid Kosten
waterbodem landbodem monstername grondwater boorgatmetingen grondwateronttrekking vluchtige verbindingen Leverbare materialen Risico van contaminatie Levensduur Leverbare verbindingen Diameter indicatie [mm]

Bronfilters / (deepwell)

o

+

o 1)

++

++

o 1)

++

- (+)

++

++

< 20 (>200)

>50

+

-

Minifilter

+

+

+

-

--

+

+

+/-

++

+

<32

30-50

++

+

Peilbuis (standaard < 50 mm)

+

+

++

+

+

+

++

+

++

++

20-50

> 200

+

 

Vooromstort filter

++

+

++

+

+

+

+

+

++

+

20-50

> 200

+

+

 

1) afhankelijk van plaatsingswijze ++

+: geen risico