Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Plus/Min-tabel: Monsternemingstoestellen grondwater

Plus/Min-tabel: Monsternemingstoestellen grondwater

externe link[Printversie (pdf)]

Versie november 2016

[Naar zoekapplicatie]

Naam techniek (NPR 5741)

Geschikt voor

Type toestel

Doorpompen

Monstername

Afwerking/maten

Werksnelheid Kosten
waterbodem landbodem zuigpomp perspomp happer / grab sampler Evenwichts-diffusie
monsterneming
Tijd gewogen diffusie en
sorptie monsterneming
Bacteriepopulatie
monsterneming
slecht doorlatende laag goed doorlatende laag slecht doorlatende laag goed doorlatende laag maximale opvoerhoogte [m] monstername vluchtige
verbindingen
geschikt voor in line filtratie risico op contaminatie minimaal benodigde diameter [mm]

Gasdrukpomp balgtype

+

+

-

+

-

-

-

-

+

+

+

+

40

+

+

o

25 - 50

-

-

Gasdrukpomp open

+

+

-

+

-

-

-

-

+

o

+

+

40

-

+

o

25 - 50

-

-

In-situ microcosm

+

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

+

90

-

-

+

10

- 2)

+

Kogelklepmonsternemer

+

+

-

-

+

-

-

-

o

o

+

+

90

+

o 1)

o

19 - 40

-

+

Monstergrijper 'snap sampler'

+

+

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

80

+

-

+

55

+

o

Onderwater centrifugaalpomp

+

+

-

+

-

-

-

-

o

+

+

+

80

+

o

o

50

+

+

Pulsslang

+

+

-

+

-

-

-

-

+

+

+

+

40

+

o 1)

+

20 - 35

-

+

Slangenpomp

+

+

+

-

-

-

-

-

+

+

+

+

6

+

+

+

30 - 50

+

+

Vacuümpomp

+

+

+

-

-

-

-

-

o

+

-

+

6

-

-

+

30 - 50

+

+

Vloeistoflagenmonsternemer

+

+

-

-

+

-

-

-

o

o

+

+

25

+

o

o

35

+

+

Diffusie- en sorptiesystemen 5)

+

+

-

-

-

-/+

-/+

-

-

-

-

+

90

+

-

+

10-35

-/+

5)

Opmerkingen

1) minimaal 1 uitvoering waarmee het wel kan

2) relatief. Sampler wordt geplaatst en later opgehaald voor analyse

3) tijdwinst ivm ontbreken afpompen bij diepere filters

4) wel beter dan diffusie sampler flux wordt gemeten

5) zie [+/- tabel: Tijdgewogen diffusie en sorptie monsterneming]