Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onderzoekstraject

Het bodemonderzoekstraject bestaat uit de stappen: vooronderzoek, verkennend onderzoek en nader onderzoek.

De aanleiding, doel en inhoud van vooronderzoek en verkennend onderzoek staat beschreven in [Bodemonderzoek, landbodems, algemeen].

[Bodemonderzoek, landbodems, nader onderzoek] gaat in op: het doel, de NTA 5755, de beoordeling door het bevoegd gezag Wbb, Normen, richtlijnen, protocollen en handreikingen voor een bodemonderzoek en Praktijkvoorbeelden voor opzet en uitvoering van het nader onderzoek.