Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bodemonderzoek, landbodems, Verbinding NTA 5755/BUM met zoekapplicatie onderzoekstechnieken

Verbinding NTA 5755:2010/BUM

met zoekapplicatie onderzoekstechnieken

Z1

Z2: Zoek op onderzoeksvragen

 

Legenda:
Z1: Zoek op onderzoekstechniek
Z2: Zoek op onderzoeksvragen
doorgehaald - vraag is interpretatie

Triade (Water)bodemmonster Aanwezigheid drijflaag Dikte drijflaag Aanwezigheid zaklaag Antropogeen materiaal Bodemopbouw Conc. in grond Conc. in grondwater Doorlatendheid bodem EC grond EC grondwater Grondwatermonster Grondwaterstand Grw stromingsrichting Luchtmonster Macrochemie Monitoren grw stand Objecten in de bodem Uitkarteren bron Uitkarteren pluim

Onderzoeksvragen uit de NTA 5755:2010 - aangevuld met informatiebehoefte vanuit BUM

Tabel 1 — Benodigde aard van de informatie voor bepalen van de ernst van bodemverontreiniging (paragraaf 6.2 NTA 5755:2010)

Verdeling van de verontreiniging

Aard van de informatie

Lokale verontreiniging met een duidelijke verontreinigingskern

ligging van verontreinigingskern

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

mate van verontreiniging in verontreinigingskern in vaste bodem

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mate van verontreiniging in verontreinigingskern in grondwater

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

overschrijding van het volumecriterium in vaste bodem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

overschrijding van het volumecriterium in grondwater

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

aanwezigheid drijflaag (indien relevant)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aanwezigheid zaklaag (indien relevant)

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffuse verontreiniging

aanwezigheid van diffuus verontreinigde bodemlaag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mate van verontreiniging in diffuus verontreinigde bodemlaag in vaste bodem en/of grondwater

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

overschrijding van het volumecriterium in vaste bodem in diffuus verontreinigde bodemlaag

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

overschrijding van het volumecriterium in grondwater in diffuus verontreinigde bodemlaag

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Tabel 2a — Benodigde aard van de informatie voor bepalen van de spoed van sanering, standaard risicobeoordeling (paragraaf 6.3.2 NTA 5755:2010)

Triade (Water)bodemmonster Aanwezigheid drijflaag Dikte drijflaag Aanwezigheid zaklaag Antropogeen materiaal Bodemopbouw Conc. in grond Conc. in grondwater Doorlatendheid bodem EC grond EC grondwater Grondwatermonster Grondwaterstand Grw stromingsrichting Luchtmonster Macrochemie Monitoren grw stand Objecten in de bodem Uitkarteren bron Uitkarteren pluim

Onderdeel risicobeoordeling

Te verzamelen gegevens (aard van de informatie)

Humaan risico

organisch stofgehalte vaste bodem

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gehalten aan verontreinigende stoffen vaste bodem

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gehalten aan verontreinigende stoffen grondwater

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diepte van de verontreiniging ten opzichte van maaiveld

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diepte van de verontreiniging ten opzichte van kruipruimte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risico voor het ecosysteem

Diepte van voorkomen van verontreiniging in relatie tot actuele contactzone (0,5 m) en/of worteldiepte gewassen (voor zover grotere worteldiepte)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oppervlakte contour Toxische Druk van onbedekte bodem > 20 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oppervlakte contour Toxische Druk van onbedekte bodem > 50 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verspreidingsrisico

aanwezigheid van een drijflaag

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aanwezigheid van een zaklaag

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aanwezigheid van een bodemvolume met grondwater met concentraties aan verontreinigende stoffen boven de interventiewaarde van meer dan 6.000 m³

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Tabel 2b — Benodigde aard van de informatie voor bepalen van de spoed van sanering, locatiespecifieke risicobeoordeling (paragraaf 6.3.3 en bijlage B NTA 5755:2010)

Triade (Water)bodemmonster Aanwezigheid drijflaag Dikte drijflaag Aanwezigheid zaklaag Antropogeen materiaal Bodemopbouw Conc. in grond Conc. in grondwater Doorlatendheid bodem EC grond EC grondwater Grondwatermonster Grondwaterstand Grw stromingsrichting Luchtmonster Macrochemie Monitoren grw stand Objecten in de bodem Uitkarteren bron Uitkarteren pluim

Onderdeel risicobeoordeling

Te verzamelen gegevens (aard van de informatie) (niet uitputtend)

Humaan risico

humane relatieve biobeschikbaarheid:
Er wordt gewerkt aan een laboratoriumproef uitgevoerd aan een bodemmonster. Tot die tijd is er geen andere techniek denkbaar. Monstername kan wel worden aangegeven maar er is nog geen goede analysetechniek voor de feitelijke bepaling.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zuurgraad bodem

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gehalten aan verontreinigende stoffen in bodemlucht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

gehalten aan verontreinigende stoffen in binnen-/buitenlucht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gehalten aan verontreinigende stoffen in drinkwater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gehalten aan verontreinigende stoffen in gewassen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risico voor het ecosysteem

TRIADE, onderdeel chemie: aanwezigheid en biologische beschikbaarheid van verontreinigende stoffen in de bodem

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIADE, onderdeel potentiële toxiciteit: toxische effecten met bioassays

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIADE, onderdeel veldinventarisaties: in het veld bepalen van de toestand van het ecosysteem

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verspreidingsrisico

Onaanvaardbare hinder (oppervlaktewater, kwel, grondwateronttrekkingen, drinkwater)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onbeheersbare situatie (verspreiding drijflaag)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onbeheersbare situatie (zaklaag in gebruikszone)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onbeheersbare situatie (verspreiding zaklaag)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterdoorlatendheid bodem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stromingssnelheid grondwater horizontaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Stromingssnelheid grondwater verticaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Retardatie door organische stof

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijke afbraak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorptie van zware metalen/anorganische verbindingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaaleigenschappen puur product

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedrag grondwaterverontreiniging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedrag drijflaag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gedrag zaklaag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3 — Benodigde aard van de informatie voor bepalen van de omvang van bodemverontreiniging (paragraaf 6.4 NTA 5755:2010)

Triade (Water)bodemmonster Aanwezigheid drijflaag Dikte drijflaag Aanwezigheid zaklaag Antropogeen materiaal Bodemopbouw Conc. in grond Conc. in grondwater Doorlatendheid bodem EC grond EC grondwater Grondwatermonster Grondwaterstand Grw stromingsrichting Luchtmonster Macrochemie Monitoren grw stand Objecten in de bodem Uitkarteren bron Uitkarteren pluim

Onderdeel omvangbepaling

Te verzamelen gegevens (aard van de informatie)

lokale verontreiniging, duidelijke verontreinigingskern, immobiel

ligging bronlocatie (6.4.1)

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

isoconcentratiecontour verontreinigende stoffen vaste bodem (6.4.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gehalten aan verontreinigende stoffen grondwater (6.4.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lokale verontreiniging, duidelijke verontreinigingskern, mobiel

ligging bronlocatie (6.4.1)

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

isoconcentratiecontour verontreinigende stoffen vaste bodem bronlocatie (6.4.3.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

isoconcentratiecontour verontreinigende stoffen grondwater bronlocatie (6.4.3.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aanwezigheid van een drijflaag (6.4.3.1)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aanwezigheid van een zaklaag (6.4.3.1)

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omvang van een drijflaag (6.4.3.1)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

omvang van een zaklaag (6.4.3.1)

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

isoconcentratiecontour verontreinigende stoffen grondwater pluim (6.4.3.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

bodemopbouw (6.4.3.2)

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aanwezigheid storende lagen/objecten op grondwaterstroming (6.4.3.2)

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

natuurlijke afbraak (6.4.3.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stromingssnelheid grondwater horizontaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Stromingssnelheid grondwater verticaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Retardatie door organische stof

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorptie van zware metalen/anorganische verbindingen (6.4.3.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diffuse verontreiniging

gehalten aan verontreinigende stoffen vaste bodem (6.4.4)

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bodemopbouw (6.4.4)

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aanwezigheid antropogene bestanddelen in de bodem (6.4.4)

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4 — Aanvullende gegevens die tijdens uitvoering nader onderzoek kunnen worden verzameld t.b.v. toepasbaarheid van saneringsmethoden (bijlage C NTA 5755:2010)

Triade (Water)bodemmonster Aanwezigheid drijflaag Dikte drijflaag Aanwezigheid zaklaag Antropogeen materiaal Bodemopbouw Conc. in grond Conc. in grondwater Doorlatendheid bodem EC grond EC grondwater Grondwatermonster Grondwaterstand Grw stromingsrichting Luchtmonster Macrochemie Monitoren grw stand Objecten in de bodem Uitkarteren bron Uitkarteren pluim

Onderdeel

Te verzamelen gegevens (aard van de informatie)

Bodemopbouw

type afzetting

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bodemopbouw en laagdikte

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

continuiteit bodemlagen

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

korrelgrootteverdeling

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organische stofgehalte

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geohydrologie

grondwaterstand en fluctuaties

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

grondwaterstromingsrichting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

grondwaterstromingssnelheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Drijflagen en/of zaklagen

horizontale omvang drijflaag

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dikte drijflaag

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

type drijflaag

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

horizontale omvang zaklaag

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

type zaklaag

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk oxidatievermogen

natuurlijk oxidatievermogen bodem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grondwaterkarakteristieken

lozingsparameters in het grondwater

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

natuurlijke afbraakomstandigheden in het grondwater

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bodemvreemd materiaal

aanwezigheid van asbest in de bodem

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aanwezigheid van puin/(teerhoudend) asfalt, afval in de bodem

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parameters verontreinigingen

fysische parameters (dampspanning, wateroplosbaarheid, Henry-coëfficient, verdelingscoëfficient octanol/water)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biologische parameters (biologische afbreekbaarheid, toxiciteit)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bodemchemie (ijzer-, calcium-, en mangaangehalte, zuurgraad, redoxpotentiaal)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

Tabel 5 — Aanvullende gegevens vanuit de BUM Wbb (1.0:14-10-2010)

Triade (Water)bodemmonster Aanwezigheid drijflaag Dikte drijflaag Aanwezigheid zaklaag Antropogeen materiaal Bodemopbouw Conc. in grond Conc. in grondwater Doorlatendheid bodem EC grond EC grondwater Grondwatermonster Grondwaterstand Grw stromingsrichting Luchtmonster Macrochemie Monitoren grw stand Objecten in de bodem Uitkarteren bron Uitkarteren pluim

Onderdeel

Te verzamelen gegevens (aard van de informatie)

Regeling inzake kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

Interventiewaardecontour in het vaste deel van de bodem

 

 

 

 

 

 

 

X