Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Overzicht kosten bodemsaneringstechnieken

Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van verwijzingen naar de kosten van verschillende saneringstechnieken.

In situ reiniging

Grondverzet en transport

Verwerken van grond

Verwerken van grondwater

Isolatie

Baggeren en transporteren

Behandelen en bestemmen van baggerspecie