Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Overzicht toepassingsgebieden

Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van verwijzingen naar de toepassingsgebieden van verschillende saneringstechnieken. Vandaaruit kan worden doorgeklikt (met volgende pagina) naar uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, toepassingsgebieden etc.

In situ reiniging

Grondverzet en transport

Verwerken van grond

Verwerken van grondwater

 

Isolatie

Baggeren en transporteren

Behandelen en bestemmen van baggerspecie