Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

In situ sanering, karakterisering van de locatie, evenwichten in de bodem

Verontreinigende stoffen kunnen in één of meerdere van de volgende fasen in de bodem voorkomen:

  • opgelost in poriewater
  • in de bodemlucht
  • geadsorbeerd in of aan bodemdeeltjes
  • als drijflaag

In een statische toestand is de hoeveelheid verontreinigende stoffen in één van de fasen in evenwicht met de andere fasen. Wanneer de bodem gereinigd wordt door het onttrekken van grondwater of bodemlucht, of door omzetting bepaalde stoffen verdwijnen, ontstaat er een dynamische toestand waarbij het evenwicht tussen de fasen wordt verstoord. Het evenwicht herstelt zich via overdrachtsprocessen tussen de fasen. De ligging van het evenwicht is van belang voor de keuze van een saneringstechniek. Wanneer verontreinigende stoffen goed oplosbaar zijn, zal een andere techniek worden toegepast dan wanneer de stoffen erg vluchtig zijn.

De belangrijkste evenwichten en transportmechanismen zijn weergegeven in onderstaande figuur. Voor nadere uitwerking zie: Adsorptie en oplosbaarheid, Vluchtigheid en oplosbaarheid en Transport en onttrekken van verontreinigingen.