Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

In situ sanering, methoden en technieken

In situ sanering kan worden gerealiseerd met een groot aantal (en combinaties van) technieken. De technieken die in de Richtlijn zijn beschreven zijn ingedeeld op basis van de behandelingsprincipes :

Verwijdering door biologische processen

Verwijdering via chemische processen

Verwijdering door fysische processen

Verder worden een aantal saneringsconcepten onderscheiden waarbij het doel centraal staat. Dit zijn :