Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

In situ sanering, toetsingscriteria toepassingsgebied saneringstechnieken

Thema

Criterium

Range

Significant voor de keuze van de techniek

Belangrijk, maar niet significant

1.Tijdsduur

Saneringsduur (jaar)

2-5-30 (noot a)

*

 

2.Kwaliteit

Concentratie

streef-, achtergrond en interventiewaarde, en risico-grenswaarde.

*

 

 

 

 

 

– grond

(mg/kgds)

– grondwater

(µg/l)

3.Beheersing of verspreiding

m3 > I-waarde/ jaar

100

*

 

4.Kwantiteit grond

*volume (m3)

minimaliseren

 

 

*

 

 

*nauwkeurigheid profiel (cm)

10-20-50

5.Kwantiteit grondwater

*verlaging (cm)

 

geen zettingsschade

 

*

*volume (m3)

vergunningseisen

 

*

*infiltratie (%)

0-100 (noot b)

 

*

6.Afvalstromen

niet genoemd

 

 

7.Energie

Verbruik (kWh)

 

*

8.Natuurbeheer

Handhaven vegetatie

 

*

9.Geluidshinder

(dB)

30-50

 

*

10.Veiligheid

AI-22

 

*

11.Emissies lucht (ook geur)

NER/MAC

per component

 

*

(noot a) Uitgegaan wordt van een maximale saneringsduur van 30 jaar om een doelstelling of een stabiele eindsituatie te bereiken.

(noot b) Aanvullende maatregelen ter bestrijding van de verdroging kunnen het ontwerp van een systeem sterk bepalen.