Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Gestimuleerde aërobe afbraak, kosten

Biosparging

Aanleg van systemen

De investeringskosten voor het aanbrengen van persluchtinjectie (installatie inclusief plc, sturing en compressoren) zijn sterk afhankelijk van de grootte van de locatie. De installatiekosten van de filters bedragen ca. € 100/m.

Instandhouden

De exploitatiekosten voor biosparging bedragen zeer globaal € 1.000,= per maand. Wanneer afgaszuivering plaatsvindt is dit sterk bepalend voor de kosten. De kosten voor het zuiveren van de afgezogen lucht zijn afhankelijk van de vracht en bedragen afhankelijk van het afgassysteem € 15,= tot € 45,= per kilogram verontreinigende stof.

Overall saneringskosten

Voor licht verontreinigde grond zullen de saneringskosten globaal € 5,= tot € 15,= per kubieke meter bedragen. Voor zwaar verontreinigde grond varieert dit tussen € 15,= en € 35,= per kubieke meter. De kosten zijn afhankelijk van het type grond en de verontreinigende stof.

Vaste zuurstofbronnen

De kosten van toepassing van vaste zuurstofbronnen bestaan uit de kosten voor het inbrengen van de zuurstofbron en de kosten voor de zuurstofbron zelf. Afhankelijk van de omvang van het project variëren de kosten van € 25 tot € 50 per te behandelen m3 bodemvolume. Bij een hoge verontreinigingsvracht of bij een bodem met een sterke zuurstofvraag zullen de kosten aanmerkelijk hoger liggen.

.