Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Gestimuleerde anaërobe afbraak, kosten

Naast algemene kosten die gelden voor iedere (in situ) bodemsanering zijn de volgende posten van belang :

  • kosten van het inbrengen van het substraat
  • kosten van het substraat

Kosten van het inbrengen van substraat

De kosten voor het inbrengen van het substraat zijn sterk afhankelijk van de toepassingsvorm.

Bij een klassieke toepassing met circulatie van grondwater en toediening van een opgelost substraat moet rekening worden gehouden met de aanleg van het systeem en met de instandhouding ervan. Het is sterk aan te bevelen rekeing te houden met de noodzaak injectiefilters regelmatig te regenereren. In de praktijk vormen de posten ongeveer de helft van de kosten

Langwerkende substraten zoals HRC, plantaardige oliën en vaste substraten worden éénmalig of met een zeer lage frequentie ingebracht via direct-push technieken of via vaste injectiefilters. Instandhouding speelt hierbij geen rol. De kosten voor het inbtrengen van substraat liggen daardoor lager dan bij de hierboven genoemde klassieke toepassing.

Kosten van het substraat

Deze worden bepaald door de het type substraat en de hoeveelheid die er van nodig is. De tabel 1 geeft een overzicht van de kosten van verschillende veelgebruikte substraten. De hoeveelheid substraat wordt berekend op basis van de geochmie van de bodem, de vracht aan verontreiniging en de duur van de sanering

Tabel 1 Kosten van veel toegepaste substraten

Substraat

Kosten in EUR/kg

Methanol

0,10

Ethanol

0,40 - 0,50

Na-Lactaat

2,0 - 5,0

Wei

0,05 - 0,10

Melasse

0,50 - 0,70

Protamylasse

0,50 - 0,70

Glucosestroop

0,40 - 0,60

HRC

12,00

Geëmulgeerde olie

4,00 - 6,00

Plantaardige olie

0,50 - 0,70

Compost

0 - 0,50

Chitine

0 - 0,50

 

 

Door de verschillende uitvoeringvormen is het moeilijk een range aan kosten voor het stimuleren van anaerobe afbraak van CKW te geven. Afhankelijk van o.a. de omvang, de verontreinigingsgraad, de bodemcondities, de diepte en de saneringsduur wordt voor het stimuleren van de anaerobe afbraak van CKW-verontreingingen een eenheidsprijs tussen 10 en 35 EURO per kubieke meter aangehouden.