Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Gestimuleerde anaërobe afbraak, praktijkvoorbeelden

In het SKB programma zijn op verschillende locaties onderzoeken uitgevoerd naar de haalbaarheid van gestimuleerde anaerobe afbraak, met name naar de afbraak van vluchtige chloorkoolwaterstoffen. In de onderstaande tabel staan een aantal voorbeeld projecten met verwijzingen gegeven.

Locatie

Verontreiniging

SKB project

Geldrop/Eindhoven

Vluchtige chloorkoolwaterstoffen

externe linkSN-005

Hoogeveen

Vluchtige chloorkoolwaterstoffen

externe linkSV-058

Zwolle

Vluchtige chloorkoolwaterstoffen

externe linkSV-702

IJlst

Vluchtige chloorkoolwaterstoffen

externe linkPT5400

Op het internet is de voortgang van verschillende lopende anaerobe biologisch gestimuleerde saneringsprojecten te volgen :

externe linkUden

Biologische in situ sanering van een omvangrijke grondwaterverontreiniging met gechloreerde oplosmiddelen in de binnenstad van Uden.

externe linkZwolle

Combinatie van een chemische (ISCO) en biologische sanering van een verontreiniging met gechloreerde oplosmiddelen.