Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onttrekken grondwater, chemisch evenwicht modellen

Soort

Chemische evenwichtsprogramma zijn computerprogramma's waarmee kan worden berekend in welke evenwichtsvorm elementen voorkomen in een gesloten systeem. Bij een verandering van milieu-omstandigheden of aanwezige elementen, wordt de verdeling van de componenten over de fasen (grond, grondwater, bodemlucht e.d.) berekend. De stroming van grondwater wordt buiten beschouwing gelaten.

Principe/Technische gegevens

Een stelsel vergelijkingen met bijbehorende reactie-parameters wordt simultaan opgelost.

Toepassingsgebied

Berekenen van de verdeling van specifieke verontreiniging onder bepaalde milieu-omstandigheden. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de kwaliteit van het poriënwater van een slibdepot.

Kosten

De kosten voor het toepassen van modellen zijn gerelateerd aan het gebruik van het programma met computer, de beschikbaarheid van gegevens en de personele kosten. Voor een computermodel variëren de kosten van enkele honderden tot meerdere duizenden euro's. Deze zelfde range in kosten gaat ook op voor de personele kosten voor het doen van uitvoeren van modelberekeningen.