Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onttrekken grondwater, globale geschiktheid van typen grondwatermodellen en analytische formules voor diverse geohydrologische situaties

Geohydrologische situatie

Modeltype

Analytische formules (alleen stijghoogteverlagingen)

 

A1

A2

A3

B

C

D1

D2

E1

E2

F

Thiem

Theis

Hantush

(-Jacob)

De Glee

Huisman- Kemperman

horizontaal homgeen

verticaal homogeen (1 wvp)

dikte vlek > 1/2 Dpakket

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

X

X

 

 

dikte vlek < 1/2 Dpakket

 

 

 

 

X

(*)

(*)

(*)

X

 

 

 

 

 

 

 

verticaal heterogeen (meerdere wvp)

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X (2wvp)

 

horizontaal en verticaal heterogeen (meerdere wvp)

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

horizontaal heterogeen verticaal homogeen (1 wvp)

 

 

X

X

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

 

voeding aan bovenkant (bovenrand voorwaarde)

freatisch (alleen neerslag)

 

X

X

X

(*)

X

X

X

X

(*)

(*)

(*)

 

 

 

 

vast peil in deklaag (polder)

 

 

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

X

X

X

speciale mogelijkheden

horizontale drains

 

 

 

X

(*)

 

(*)

X

(*)

(*)

X

 

 

 

 

 

damwanden

 

 

X

(*)

 

 

X

(*)

(*)

(*)

 

 

 

 

 

 

niet-stationair

X

(*)

X

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

horizontale anisotropie

(*)

X

(*)

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verticale anisotropie en onvolkomen putten

 

 

 

 

 

X

(*)

(*)

(*)

(*)

X

 

 

 

 

 

stoftransport

 

(*)

 

(*)

 

(*)

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X Geschikt

(*)Mogelijk met aanvullende schematisatie of onder bepaalde voorwaarden of via hulpprogrammatuur