Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onttrekken grondwater, schema verstopping van infiltratie en onttrekkingsmiddelen