Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onttrekken grondwater, uitvoeringsvormen

Onttrekken (en infiltreren) van grondwater wordt toegepast als saneringstechniek bij diverse saneringsonderdelen.

Voor alle toepassingsgebieden van grondwateronttrekking en -infiltratie kunnen de volgende technische uitvoeringsvormen en techniekelementen worden onderscheiden: