Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onttrekken grondwater, uitvoeringsvormen, pompen

Onderdeel van alle systemen voor grondwateronttrekking of infiltratie vormen één of meerdere pompen.

Soorten pompen

Pompen kunnen zowel op het maaiveld (vacuümpompen) als onderwater worden geïnstalleerd (onderwaterpompen). Onderwater kunnen ook twee-of drie fase pompen (dualphase) worden ingezet voor het verwijderen van puur product en bodemlucht.

Per categorie zijn diverse pomptypes mogelijk, zoals turbine-, membraan-, plunjer-, verdringings-, centrifugaal- en slangenpompen. De pompen op het maaiveld kunnen alleen worden gebruikt bij grondwaterstanden tot maximaal 3 à 5 m-mv (inclusief te realiseren verlaging).

Levensduur

De levensduur van de pompen is afhankelijk van het type en de prijsklasse en loopt van 5 tot 30 jaar. Bij keuze van de pompen dient rekening gehouden te worden met het type verontreiniging. Wanneer hoge concentraties VOCl of olieprodukten aanwezig zijn, moeten resistente onderdelen worden toegepast. In dat geval zijn roestvrij stalen pompen met onderdelen van teflon of keramiek noodzakelijk.

Onderhoud

Het onderhoud kan betrekking hebben op mechanische aspecten. Afhankelijk van de kwaliteit van de pomp kan met jaarlijks onderhoud worden volstaan. In verband met het optreden van lekkages en het afslaan van een pomp, is het aan te bevelen minimaal 1 maal per week het functioneren van de installatie te controleren.

Prijzen

De prijzen lopen sterk uiteen naar gelang type en capaciteit. Voor circa € 450 is een eenvoudige pomp te verkrijgen. Het maximum ligt rond de € 25.000.