Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onttrekken grondwater, verstopping van onttrekkings- en infiltratiemiddelen, algemeen

De onderhouds- en vervangingskosten van onttrekkings- en infiltratiemiddelen zijn sterk afhankelijk van de verstoppingsproblematiek. Verstopping kan veroorzaakt worden door :

 • Vorming van fysisch-chemische of minerale neerslagen
 • Accumulatie van (minerale) deeltjes, afkomstig uit de bodem
 • Vorming van biologisch-chemische neerslagen of slijm (biomassa)
 • Accumulatie van gassen

De verstopping kan op twee plaatsen plaatsvinden :

 • Rond de boorgatwand
 • Rond het filtergedeelte

Verstoppingsvormen, die specifiek zijn voor onttrekkingsmiddelen zijn:

 • Verstopping door accumulatie van deeltjes (boorspoeling, kalk, organische materiaal, klei en/of zand) op de boorgatwand
 • Verstopping door accumulatie van ijzersulfiden en biomassa

Preventie van verstopping is niet altijd mogelijk. Een goed monitorings- en regeneratieprogramma is noodzakelijk.

Verstoppingsvormen, die specifiek zijn voor infiltratiemiddelen zijn:

 • Verstopping door gasbellen, die bij de onttrekking of beluchting zijn ontstaan
 • Verstopping door kleizwelling, ontstaan door een veranderde samenstelling van het water
 • Verstopping door deeltjes (infiltratiemiddelen zijn hiervoor gevoeliger dan onttrekkingsmiddelen)

Een nadere analyse van de mogelijke oorzaken van verstopping en maatregelen bij of ter voorkoming ervan staat in het volgende: