Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onttrekken grondwater, verstopping van onttrekkings- en infiltratiemiddelen, onderzoek praktijkvoorbeelden

In de NOBIS-rapportage “Implementatie beslissystematiek ontwerp en onderhoud van infiltratie- en onttrekkingsmiddelen” (NOBIS 98-1-08) zijn een aantal cases met verstoppingsproblematiek geanalyseerd. In onderstaande tabel zijn de cases weergegeven. In tabel 1 is tevens de oorzaak van de verstopping weergegeven.

Tabel 1 Praktijkvoorbeelden onderzoek verstopping van onttrekkings- en infiltratiemiddelen

Casus

Verstoppingsrisico

Conclusie en advies

Akzo Nobel te Weert (L)

Oxidatie van ijzer en mangaan bij zuurstoftoetreding

Vorming ijzersulfide

Filters voldoende diep plaatsen

Regelmatig regenereren

NEMEF te Wenum (Gld)

MFI soms te laag

Menging van watertypen

Deeltjes uit zuiveringsinstallatie

Vorming ijzersulfide

SQ-kromme monitoren

Regelmatig regenereren

Tijdelijk retourneren zandfilter

Regelmatig regenereren

Dravo te Bunnik (Utr)

Menging van watertypen

Kalkverzadiging

Biomassavorming door methaan

Biomassavorming door substraatdosering

Filters voldoende diep plaatsen

Gesloten systeem maken

Gesloten systeem maken

Kortstondig en in toxische gehalten toevoegen

Akzo Nobel te Botlek (Z-H)

Kalkverzadiging

Gasclogging

Oxidatie van ijzer en mangaan bij zuurstoftoetreding

Vacuumpomp

Biomassavorming door methaan

Kleizwelling

Gesloten systeem maken

Gesloten systeem maken

Gesloten systeem maken

Liever niet toepassen

Gesloten systeem maken

Toevoegen van zouten

Beter monitoren

Evenblij te Hoogeveen (Dr)

Oxidatie van ijzer en mangaan bij zuurstoftoetreding

Ijzersulfide uit bioreactor

Deeltjes uit bioreactor

Vorming ijzerfosfaat

Gesloten systeem maken

Afvangen

Afvang

Hedemanterrein te Almelo (Ov)

Oxidatie van ijzer

IJzer uit zuiveringsinstallatie

Biomassavorming door methaan

Deeltjes

Ondiepe infiltratieputten

Regelmatig regenereren

Beter ontijzeren

Voldoende druk op systeem houden

Regelmatig regenereren

Filters dieper plaatsen

NS-revisieterrein Tilburg (N-Br)

Oxidatie van ijzer

Biomassa door BTEX in water

Menging door combifilters

Weinig waterdruk

Regelmatig regenereren

Proef uitvoeren, beter onderzoek uitvoeren en waarschijnlijk veel onderhoud nodig

Barneveld (Gld)

Oxidatie van ijzer door menging

Kalkneerslag

Deeltjes uit de zuiveringsinstallatie

Regelmatig regenereren

Verder onderzoeken

Goed monitoren

Roermond (L)

Ijzer gemobiliseerd door verontreiniging

Vacuumbemaling

Deeltjes in infiltratiefilters

Oliewaterafscheider verwijdert geen BTEX

Goed onderhoud nodig

Goed onderhoud nodig

Ontijzeren (aeroob of anearoob)

Ook BTEX zuiveren

Meer monitoren

Slochteren (Gr)

Oxidatie van ijzer en mangaan bij zuurstoftoetreding

Gesloten systeem maken

Schoonebeek (Dr)

Oxidatie van ijzer

Vervolgonderzoek nodig

Rademarkt te Groningen (Gr)

Oxidatie van ijzer en mangaan door menging

Biomassavorming door lekkage riool en nutrienten

Ontgassing

Regelmatig regenereren

Goed monitoren

Systeem op druk houden