Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Onttrekken grondwater, verstopping van onttrekkings- en infiltratiemiddelen, monitoren en regenereren

Nadat een onttrekkings-of infiltratiemiddel (filter of deepwell) is geplaatst moet de capaciteit van het middel worden bepaald door met drie verschillende debieten de verlaging te meten. Dit levert een vast specifieke volumestroom (SV) (het debiet per meter grondwaterstandsverlaging of -verhoging) op, die geldt voor het middel. De MFI-meting (Membraan filtratie index) tijdens het (sectiegewijs) schoonpompen kan een indicatie geven van de kans op verstopping door deeltjes.

Om verstopping te monitoren moet deze specifieke volumestroom (SV) regelmatig worden bepaald. Dit kan met handmetingen of met continuemetingen. Indien de specifieke volumestroom (SV) veranderd, kan sprake zijn van een (beginnende) verstopping.

Bij een (beginnende) verstopping dient te worden onderzocht waar de verstopping ontreedt: op het filtergedeelte of op de boorgatwand. Hierbij dient de verlaging in het filter, in de omstorting van het filter en net buiten het boorgat te worden gemeten. Daar waar een stijghoogteverschil aanwezig is, is een weerstand aanwezig, die waarschijnlijk wordt veroorzaakt door verstopping.

Nadien dient de oorzaak van de verstopping te worden achterhaald. Dit kan worden uitgevoerd met een camera-inspectie, onderzoek naar de kwaliteit van het water of door schaapsel van het filtersgedeelte of pomp te onderzoeken. Afhankelijk van de (analyse)resultaten dient de oorzaak te worden vastgesteld en de vorm van regeneratie te worden gekozen. De regeneratiemogelijkheden zijn tabel 1 vermeld.

Tabel 1 Mogelijkheden van regeneratie

Oorzaak

Plaats van verstopping

Reinigingsmethode

Kalk

 

Filterspleten

Zoutzuur

Omstorting/boorgatwand

Zoutzuur en jutteren

Aluminiumhydroxide

 

Filterspleten

Zoutzuur

Omstorting/boorgatwand

Zoutzuur en jutteren

Fe-hydroxide/Mn-oxide

 

Filterspleten

Hoge drukreiniging

Omstorting/boorgatwand

Waterstofperoxide, eventueel gevolgd door zoutzuur en jutteren

(Micro)biologische verstopping

 

Filterspleten

Hoge drukreiniging, evt ontsmetting

Omstorting/boorgatwand

Waterstofperoxide/chloorbleekloog en jutteren

Gasverstopping

Omstorting/boorgatwand

Schoonpompen

Fijn zand/colloidale verstopping

 

Filterspleten

Schoonpompen en evt jutteren

Omstorting/boorgatwand

Jutteren, evt sectiegewijs rond/schoonpompen

Bedenk dat een combinatie van bijvoorbeeld loog en daarna zuur ook goede resultaten op kan leveren. In de praktijk kan H2S ontstaan bij het regeneren met zuur van een (ijzer)sulfide-verstopping.

Er is ook techniek op de markt, waarbij gebruik wordt gemaakt van CO2. Bij deze techniek wordt het porienwater door het gas uit het filterpakket wordt gedrukt. Vervolgens wordt vloeibaar CO2 geinjecteerd, waardoor de minerale verontreiniging wordt gekraakt. Door natuurlijke opwarming gaat het CO2 weer over in de gasfase. Daarna kan met afpomping de verontreiniging verwijderd worden. CO2 verdwijnt daarbij in de atmosfeer.