Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bodemluchtextractie, kosten

De kosten voor bodemluchtextractie worden met name bepaald door de aanleg van het systeem en door de concentraties in de onttrokken lucht en de daaraan gerelateerde luchtzuivering.

Aanleg van systemen

Ten aanzien van de aanleg van horizontale onttrekkingsdrains kunnen dezelfde kosten worden aangehouden als bij grondwateronttrekking.

Instandhouden

Voor kleine installaties, bestaande uit twee onttrekkingsfilters en een afgasreiniging door middel van een compostfilter, worden instandhoudingskosten van circa € 500 per maand berekend.