Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bodemluchtextractie, reinigen van onttrokken lucht

Voor de reiniging van de onttrokken lucht zijn de volgende systemen beschikbaar:

De keuze van de toe te passen reinigingstechniek is afhankelijk van de verontreinigingsgraad en het type verontreiniging in de lucht. De biofilter is geschikt voor verontreinigingen, zoals aromaten en benzine.

Bij een verontreinigingsconcentratie groter dan 5000 mg/m3 en een vracht van meer dan 500 à 1000 kilogram wordt een katalysator of regeneratief actief koolfilter gebruikt. In de andere gevallen volstaat een actieve koolfilter voor eenmalig gebruik.