Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Luchtreiniging Biofiltratie

TECHNIEK

BIOFILTRATIE

Werkingsprincipe

In een met biologisch actief materiaal gevulde kolom worden verontreinigingen geadsorbeerd en door micro-organismen geoxideerd tot water, kooldioxide en evt. zouten. Mogelijke bedmaterialen zijn: heide/turf, compost. Om een betere procesbeheersing, en daarmee een hoger verwijderingsrendement te bereiken worden geavanceerde biofilters gesloten uitgevoerd. Uitdroging van het bedmateriaal moet worden voorkomen.

Componenten

Vluchtige organische stoffen, (VOS) anorganische gassen en geur

Specifieke voordelen

Lage operationele kosten

Specifieke nadelen

niet voor gechloreerde VOS; concentratie maximaal enkele g/m3; geen hergebruik van VOS mogelijk

HULPSTOFFEN EN EMISSIES

Emissie naar water

(kg/1000 m3)

Geen

Vast afval

(kg/kg VOS)

Biofiltermateriaal (0,1,-l kg, bij vervanging na 3 jaar en 6000 u/jaar)

Hulpstoffen

(kg/kg VOS)

nutriënten (K/Ca-fosfaat) water 50 dm3/1000 m3

alkalische toeslagstoffen (kalk) (bij zure afbraakprodukten)

Restemissie naar lucht (in

(mg/m3) en/of verwijderings-

rendement)

90 tot > 99 %, <20 mg/m3

80 tot 95 % [4];1-10 mg/m3 (restconcentratie is bepalend)

RANDVOORWAARDEN VOOR TOEPASSING

Max./min. ingangsconcentratie

< 2 gr/m3

Min. voor geur 500-1000 ge/m3

Min/Max Temperatuur

5 - 40 °C (bij lage temperatuur voorverwarming van de lucht mogelijk)

Max. stofconcentratie (mg/m3)

10 – 20

Min/max. druk (bar)

Atmosferisch

Min/max. Capaciteit (m3/u)

100 – 100.000

Knelpunten

verzuring en vergiftiging van bedmateriaal is mogelijk bij voor micro-organismen toxische gehaloqeneerde VOS of de zure afbraakprodukten van de VOS. Bevochtiging van ingaande lucht is vereist bij RV <95-100 %

KOSTEN

 

Bedrijfskosten (€/1000 m3)

0,25 – 3

Investeringen (“kaal”)

€/(m3/u)

15-60 [1, 3] (gesloten type). Investeringskosten voor een open uitvoering zijn circa 50 % van die van een gesloten type.

Energieverbruik (kWhe/1000 m3)

1-2

Drukval (kPa)

2-4

Kostenbepalende parameters

bedmateriaal, verwijderingscapaciteit is afhankelijk van component, debiet

Baten

Geen

GEWICHT EN DIMENSIE

Dimensioneringsgrondslag

opp. belasting (25-500 m3/u per m3 bedoppervlakte), verwijderingscapaciteit per specifieke component (1-200 g/uur per m3 bedmateriaal)

Gebruikte materialen

Stalen omhuizing, beton (bodem)

Bedmateriaal:

- VAMFIL® compost + boomschors, heide/turf met evt. entmateriaal,

- BIOTON ® compost met polystyreenkorrels

Gewicht (ton/(1000 m3/uur))

(functie van de oppervlaktebelasting)

De dichtheid van het bedmateriaal bedraagt ca 400-500 kg/m3

Inhoud (m3/(1000 m3/uur))

5 – 50

ONTWIKKELINGSFASE

Full scale

BRANCHE

RWZI’s, Voedingsmiddelen industrie

LEVERANCIERS

Clairtech, Comprima, VAM

LITERATUUR

  1. Nageschakelde technieken voor lage VOS-concentraties, Projectbureau KWS2000, uitgevoerd door DHV,1993.
  2. J. Joziasse, A.C.F. Wierin , Monografien informatiesysteem technieken, Compartiment Lucht (736101007). TNO/RIVM, augustus 1992.
  3. Kostenberekeningsprogrammatuur DHV (naverbranding, aktieve kool, adsorptie, absorptie, biofiltratie), 1993-
  4. Stufken.9, P. Lucht: reinigingstechnieken. Misset' Milieu Magazine, p 45. Misset, november 1992.

 

33