Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

In situ strippen/persluchtinjectie, kosten

Bij het opstellen van een kostenraming voor de uitvoering van bodemsaneringen met in situ strippen/persluchtinjectie moet rekening gehouden met de volgende kosten:

Aanleg van systemen

De investeringskosten voor het aanbrengen van persluchtinjectie (installatie inclusief plc, sturing en compressoren) zijn sterk afhankelijk van de grootte van de locatie. De installatiekosten van de filters bedragen ca. € 100/m.

Instandhouden

De exploitatiekosten voor in situ strippen bedragen globaal € 1.000,= per maand. Wanneer afgaszuivering plaatsvindt is dit sterk bepalend voor de kosten. De kosten voor het zuiveren van de afgezogen lucht zijn afhankelijk van de vracht en bedragen afhankelijk van het afgassysteem € 15,= tot € 45,= per kilogram verontreinigende stof.

Overall saneringskosten

Voor licht verontreinigde grond zullen de saneringskosten globaal € 5,= tot € 15,= per kubieke meter bedragen. Voor zwaar verontreinigde grond varieert dit tussen € 15,= en € 35,= per kubieke meter. De kosten zijn afhankelijk van het type grond en de verontreinigende stof.