Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

In situ strippen/persluchtinjectie, trends en ontwikkelingen

In situ strippen/persluchtinjectie kan worden gezien als een state of the art technologie. Er is veel onderzoek gedaan naar verbreding van het toepassingsgebied en naar het ontwerp en de dimensionering. Er vindt momenteel weinig gericht onderzoek meer op dit gebied plaats.

Hieronder volgt de puntsgewijze opsomming van belangrijke onderwerpen waar in recente jaren onderzoek naar is gedaan

  • Stoomgestimuleerde extrcatie of stoomstrippen wordt in Nederland sporadisch toegepast. In Rotterdam is in 2005 een sanering van een dieselolieverontreiniging door injectie van stoom in combinatie met een meerfasextractie uitgevoerd. SKB project PT 5413 (Demonstratie van Stoomgestimuleerde extractie).
  • Cometabole sparging is een techniek waarbij een mengsel van lucht en een elektronendonor (bijvoorbeeld butaan, propaan of methaan) geïnjecteerd om de cometabole afbraak van chloorkoolwaterstoffen te stimuleren [ESTCP 2001] De technologie is ontwikkeld voor de aërobe afbraak van gechloreerde koolwaterstoffen.
  • LINER (Liquid Nitrogen Enhanced Remediation) is een technologie die is gebaseerd op de principes van in situ strippen/persluchtinjectie. Het is een anaërobe vorm van sparging, waarbij electronendonoren in gasvorm of als nevel in een stikstofstroom worden geïnjecteerd (SKB project SV702 [Marnette 2003]. In vergelijking met injecties met een vloeistof wordt het invloedsgebied snel voorzien van elektronendonor.