Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

In situ strippen/persluchtinjectie, uitgangspunten bij het ontwerp, monitoring

Parameter

Methode

Frequentie

Concentraties verontreiniging in de afgezogen bodemlucht en het (onttrokken) grondwater

Laboratoriumanalyse water of analyse geadsorbeerde verontreiniging uit lucht in aktieve kool-adsorptiebuis, PID-meting lucht

Maandelijks

Niveau van het grondwater

Peilapparaat of Diver

Maandelijks

Concentratie opgelost zuurstof in het grondwater

Electrode of OTD-Diver

Maandelijks

Druk van de persluchtinjectie in de verzadigde zone

Drukmeter in leiding

Continu

Onderdruk van de bodemluchtextractie in de onverzadigde zone

Drukmeter in luchtmonitoringfilter

Halfjaarlijks

Luchtdebieten

Debietmeter in leiding of luchtsnelheidsmeter

Continu

Invloedsgebieden van de onttrekking en infiltratie

Zuurstofgehalte in grondwater, onderdruk in bodem

Maandelijks