Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Electroreclamatie, kosten

De kosten per ton grond zijn sterk afhankelijk van de tijdsduur die nodig is voor sanering. Voor een snelle sanering is een zeer hoog spanningsverschil noodzakelijk, wat de (energie) kosten per ton sterk doet stijgen. Tevens is de snelheid van de sanering afhankelijk van de mobiliteit van de verontreiniging in de matrix, en de elektrische weerstand van de bodem. Zwaar verontreinigde bodems met een hoge kationuitwisselingscapaciteit en een hoge bufferende werking vereisen een relatief grote hoeveelheid energie/m3 om de verontreiniging tot de gewenste waarde te saneren.

De kosten variëren van circa € 100,= tot € 225,= per m3 met een gemiddelde van € 170,=. De kosten voor een voorafgaand laboratoriumonderzoek bedragen ca. € 5.000,=.

De kosten zijn globaal als volgt verdeeld:

Aan- en afvoer

5 à 10 %

Installatie

8 à 20 %

Electroreclamatie

50 à 80 %

Bijkomende kosten

8 à 10 %