Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bodemverhitting, milieubelasting

Bodemverhitting kent in hoofdzaak slechts één nadeel; het energieverbruik voor de verhitting van de bodem en de verdampingswarmte van bodemvocht en verontreiniging. Het grondstoffenverbruik is beperkt; actief kool kan worden ingezet bij de verwerking van de onttrokken bodemlucht.

De verwerking van de onttrokken verontreiniging veroorzaakt natuurlijk ook een belasting van het milieu. De meeste verontreiniging zal worden verbrand, als zodanig, of bij de regeneratie van actieve kool.

Een ander negatief milieu effect is de sterilisatie van de bodem.