Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bodemverhitting, trends en ontwikkelingen

Voor bronverwijdering zijn thermische technieken uitstekend geschikt gebleken. Zij missen een aantal nadelen van in situ chemische oxidatie. De toepassing in Nederland is nog steeds beperkt, mogelijk vanwege de kosten. Als bronzones gesaneerd kunnen worden door ontgraving, dan heeft ontgraving mogelijk vaak de voorkeur gekregen boven verwarming. Het zal afhangen van de aanbieders op de markt en de prijsontwikkeling of thermische methoden veel opgang zullen gaan doen.