Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Bodemverwarming, kosten

De kosten van bodemverwarming en onttrekking van gemobiliseerde verontreiniging hangen af van de verontreiniging en de grondsoort; niet zo zeer van de techniek. De energie input moet worden geleverd en de verontreiniging moet worden onttrokken. In zijn algemeenheid wordt voor zwaardere verontreinigingen (in de onverzadigde zone) gekozen voor indirecte verwarming, hiermee kunnen hogere temperaturen worden gehaald. Op grotere diepte bestaat er een voorkeur voor stoominjectie en voor verontreiniging in slecht doorlatende lagen is er een voorkeur voor directe electrische verwarming.

De kosten voor sanering door middel van bodemverwarming kunnen sterk variëren. In de VS worden bedragen genoemd die variëren van enkele tientallen dollars tot $ 250,00 per kubieke meter. Voorts wordt genoemd dat voor bodem beneden grondwaterniveau ongeveer 200 kWh/m3 nodig is om deze aan de kook te brengen en de vluchtige verontreiniging hieruit te destilleren.
De kosten voor de energie bedragen ca. 20 tot 30% van de totale saneringskosten.