Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Drijflaagverwijdering door bodemluchtextractie, ontwerp en monitoring

Ontwerp

Voor informatie over het ontwerpen van een bodemluchtextractiesysteem ten behoeve van het verwijderen van een drijflaag zoek op link1 of link2. Aanvullend daarop is voor de toepassing als drijflaagverwijderingstechniek nog het volgende van belang.

Het bodemluchtdebiet QB per filter kan worden berekend door toepassing van de wet van Darcy / Fourier toegepast op radiale toestroming van bodemlucht:

De snelheid waarmee verontreinigde bodemlucht wordt aangezogen is mede afhankelijk van de intrinsieke permeabiliteit van de smeerzone. Een effici├źntieslag kan worden bereikt door het aanbrengen van een folie op maaiveldniveau, indien een verharding ontbreekt. Hiermee wordt voorkomen dat omgevingslucht wordt aangezogen en dat de smeerzone beter wordt doorlucht.

Bij de berekening van de te verwachten saneringsduur dient, behalve met de vracht aan onttrokken damp, ook rekening te worden gehouden met de biologische afbreekbaarheid van de drijflaag.

De saneringsduur wordt ten gevolge van biodegradatie van de drijflaag significant verkort.

Monitoring

De processturing bij het verwijderen van een drijflaag door bodemluchtextractie vindt onder andere plaats door per filter het debiet en de druk te meten waardoor de effectiviteit van de gehele installatie kan worden beoordeeld en mogelijke verstoppingen kunnen worden achterhaald. Door analyse van de onttrokken bodemlucht kan een berekening worden uitgevoerd betreffende de verwijderde hoeveelheden drijflaag. Tegelijkertijd wordt in enkele peilbuizen de drijflaagdikte gemonitoord. Indien het rendement niet voldoende is, kan eventueel het debiet worden verhoogd. Op basis van het rendement en de metingen van de dikte van de drijflaag wordt bepaald of de uitvoering doorgezet wordt, waarbij ook rekening wordt gehouden met de van tevoren aangenomen hoeveelheden puur product in de drijflaag.