Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Drijflaagverwijdering door ontgraving, ontwerp en monitoring

Ontwerp

Voor informatie over het ontwerpen van een ontgraving ten behoeve van het verwijderen van een drijflaag zoek op “grondverzet”.

Monitoring

De processturing bij het verwijderen van een drijflaag door ontgraving wordt voornamelijk gedaan op basis van zintuiglijke beoordeling in het veld. Hierbij gaat het simpelweg om de vraag of de drijflaag nog te detecteren is. Zodra geen puur product meer wordt aangetroffen, ook niet na enige tijd (er kan toestroming optreden), wordt met de ontgraving gestopt. Er worden na afloop grondmonsters van de putbodem en -wanden genomen en geanalyseerd op de betreffende drijflaagcomponent(en).