Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Drijflaagverwijdering, kosten

Ontgraving

Voor informatie over de kosten van drijflaagverwijdering door ontgraving zoek op “Grondverzet” en “Kosten”. In het algemeen geldt dat bij een beperkte omvang en diepte van de drijflaag buiten bebouwing (geen hulpconstructies nodig, beperkte afvoer en reiniging) ontgraven financieel gunstig kan zijn ten opzichte van de in-situ technieken (doorgaans <500 m3).

Skimmen

De kosten van drijflaagverwijdering door skimmen zijn afhankelijk van de grootte en diepte van de verontreiniging. De kosten worden bepaald door:

  • Diepte en lengte van sleuven, putten of filters (graaf-/boorwerkzaamheden, afvoer en verwerking grond)
  • Type skimmer.

De kosten van het graven van sleuven of putten zijn € 4 tot € 9 per m3, afhankelijk van de totale hoeveelheid te ontgraven grond, met een totale post van minimaal € 1.000. Afvoer- en verwerkingskosten van de ontgraven grond zijn minimaal € 35 per ton. De kosten van pneumatische scavenger pompen, die rechtstreeks de drijflaag afzuigen, liggen in de ordegrootte van € 1.500 tot € 4.000 per stuk.

De techniek is redelijk arbeidsextensief, waardoor de operationele kosten ten opzichte van de overige in-situ technieken de laagste zullen zijn. Een kostenpost waar rekening mee gehouden moet worden is de afvoer van het vrijkomende olie-product die kan oplopen tot € 150 tot € 250 per ton.

Bodemluchtextractie

Voor informatie over de kosten van drijflaagverwijdering door bodemluchtextractie wordt verwezen naar link .

Persluchtinjectie

Voor informatie over de kosten van drijflaagverwijdering door persluchtinjectie wordt verwezen naar link .

Meerfase-extractie

De kosten van drijflaagverwijdering door meerfase(vacuüm)extractie (MFE) zijn afhankelijk van de grootte en diepte van de verontreiniging. De kosten van installatie van extractiefilters is vergelijkbaar met het plaatsen van een Ø100 mm grondwatermonitoringsfilter.

De kosten voor een typisch bovengronds MFE- en zuiveringssysteem bedragen € 40.000 à € 100.000. De kosten voor onderhoud en energie bedragen € 150 tot € 250 per week.

Een in bovenstaande niet meegenomen kostenpost is de afvoer van het vrijkomende olie-product die kan oplopen tot € 150 tot € 250 per ton.

Chemische oxidatie

De kosten van drijflaagverwijdering door chemische oxidatie worden voornamelijk bepaald door de operationele kosten (gebruik/onderhoud injectiesysteem, operators, veldmetingen, etc.), aangezien de injectie zeer arbeidsintensief is. Hiervoor dient rekening gehouden te worden met circa € 10.000,- per injectieweek.

Andere kostenposten zijn:

  • De benodigde hoeveelheid oxidator. Voor Fenton’s reagens dient rekening gehouden te worden met € 450 per m3 50%-oplossing
  • De benodigde hoeveelheid injectoren. Per injector, uitgevoerd in RVS, dient rekening gehouden te worden met circa € 450 (tot circa 4 meter diepte)

Stoomgestimuleerde extractie

De kosten van drijflaagverwijdering door stoominjectie zijn sterk afhankelijk van de grootte en diepte van de verontreiniging. Ze variëren van € 50/m3 tot € 250/m3. Het grootste deel daarvan bestaat uit energiekosten (stoomgeneratie en condensatie) en zuiveringskosten.

Opwarming met wisselspanning

De kosten van drijflaagverwijdering door opwarming met wisselspanning zijn vergelijkbaar met stoominjectie. De kosten zijn sterk afhankelijk van de grootte en diepte van de verontreiniging. Ze variëren van € 50/m3 tot € 250/m3. Het grootste deel daarvan bestaat uit energiekosten (stroomverbruik en condensatie) en zuiveringskosten.